Quy chế phối hợp để xuất khẩu gỗ đạt 12,5 tỉ USD năm 2020

Đại diện Tổng cục Lâm nghiệp và Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Vũ Long
Đại diện Tổng cục Lâm nghiệp và Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Vũ Long
Đại diện Tổng cục Lâm nghiệp và Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Vũ Long
Lên top