Quỹ bình ổn xăng dầu sử dụng hơn 4.220 tỉ đồng trong quý II/2021

Số dư Quỹ bình ổn xăng dầu đến hết quý II/2021 hơn 1.122 tỉ đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Số dư Quỹ bình ổn xăng dầu đến hết quý II/2021 hơn 1.122 tỉ đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Số dư Quỹ bình ổn xăng dầu đến hết quý II/2021 hơn 1.122 tỉ đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top