Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư gần 5.000 tỉ đồng, giá xăng sẽ thế nào?

Giá xăng dầu thấp, Quỹ bình ổn giá dư tới 4.958 tỉ đồng. Ảnh Hải Nguyễn.
Giá xăng dầu thấp, Quỹ bình ổn giá dư tới 4.958 tỉ đồng. Ảnh Hải Nguyễn.
Giá xăng dầu thấp, Quỹ bình ổn giá dư tới 4.958 tỉ đồng. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top