Quỹ bình ổn giá xăng dầu chỉ còn dư hơn 2.000 tỉ đồng