Quý 3/2021: 1,8 triệu người thất nghiệp, thiếu việc, cao nhất trong 10 năm

Dịch COVID-19 khiến tỉ lệ lao động thiếu việc làm tăng cao. Ảnh: Hố Nai
Dịch COVID-19 khiến tỉ lệ lao động thiếu việc làm tăng cao. Ảnh: Hố Nai
Dịch COVID-19 khiến tỉ lệ lao động thiếu việc làm tăng cao. Ảnh: Hố Nai
Lên top