Quý 1.2021: HDBank lãi trên 2.100 tỉ đồng, hoàn thành gần 29% kế hoạch năm

Lợi nhuận quý 1.2021 của HDBank vượt 2.100 tỉ đồng, hoàn thành gần 29% kế hoạch năm, thu dịch vụ tăng cao. Ảnh: HDBank
Lợi nhuận quý 1.2021 của HDBank vượt 2.100 tỉ đồng, hoàn thành gần 29% kế hoạch năm, thu dịch vụ tăng cao. Ảnh: HDBank
Lợi nhuận quý 1.2021 của HDBank vượt 2.100 tỉ đồng, hoàn thành gần 29% kế hoạch năm, thu dịch vụ tăng cao. Ảnh: HDBank
Lên top