Quốc vương Thái Lan - tỷ phú đôla với triết lý 'kinh tế vừa đủ'