"Quên" hậu kiểm Pate Minh Chay: Trách nhiệm của Nafiqad Hà Nội ở đâu?

Pate Minh Chay đang bị rà roát,thu hồi trên phạm vi toàn quốc.
Pate Minh Chay đang bị rà roát,thu hồi trên phạm vi toàn quốc.
Pate Minh Chay đang bị rà roát,thu hồi trên phạm vi toàn quốc.
Lên top