Quảng Trị: Ứng dụng công nghệ mới để phát hiện sự cố lưới điện

Công nhân kỹ thuật PC Quảng Trị kiểm tra lưới điện bằng camera nhiệt. Ảnh: QTPC
Công nhân kỹ thuật PC Quảng Trị kiểm tra lưới điện bằng camera nhiệt. Ảnh: QTPC
Công nhân kỹ thuật PC Quảng Trị kiểm tra lưới điện bằng camera nhiệt. Ảnh: QTPC
Lên top