Quảng Trị: Thanh niên chung tay "thắp sáng đường quê"

Thực hiện công trình "thắp sáng đường quê" tri ân khách hàng tại hai thôn An Lộng và Hữu Hòa. Ảnh: Minh Thành
Thực hiện công trình "thắp sáng đường quê" tri ân khách hàng tại hai thôn An Lộng và Hữu Hòa. Ảnh: Minh Thành
Thực hiện công trình "thắp sáng đường quê" tri ân khách hàng tại hai thôn An Lộng và Hữu Hòa. Ảnh: Minh Thành
Lên top