Quảng Trị: Người làm điện mặt trời áp mái hoang mang vì cắt giảm phát điện

Một dự án điện mặt trời áp mái nhà ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Anh Quyết.
Một dự án điện mặt trời áp mái nhà ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Anh Quyết.
Một dự án điện mặt trời áp mái nhà ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Anh Quyết.
Lên top