Quảng Trị: Lấy vàng bỏ lại hố sâu, còn xin gia hạn thêm thời gian thuê đất

Dãy nhà của Công ty Cổ phần phát triển Khoáng sản 4 ở mỏ vàng A Pey A. Ảnh: Hưng Thơ.
Dãy nhà của Công ty Cổ phần phát triển Khoáng sản 4 ở mỏ vàng A Pey A. Ảnh: Hưng Thơ.
Dãy nhà của Công ty Cổ phần phát triển Khoáng sản 4 ở mỏ vàng A Pey A. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top