Quảng Trị: Khôi phục gần 98% khách hàng mất điện do mưa lũ

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị dầm mình “cứu điện”. Ảnh: Hữu Phúc
Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị dầm mình “cứu điện”. Ảnh: Hữu Phúc
Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị dầm mình “cứu điện”. Ảnh: Hữu Phúc
Lên top