Quảng Trị: Khi Ủy ban nhân dân huyện "thả gà ra đuổi"

Công văn đòi nợ cho ngân sách đối với Công ty Trâm Anh. Ảnh: P.V
Công văn đòi nợ cho ngân sách đối với Công ty Trâm Anh. Ảnh: P.V
Công văn đòi nợ cho ngân sách đối với Công ty Trâm Anh. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top