Quảng Trị: Doanh nghiệp FDI khốn khó vì... "huyện hết đất"

Cây mắc- ca phát triển tốt ở vùng đất Hướng Hóa. Ảnh: Báo Quảng Trị
Cây mắc- ca phát triển tốt ở vùng đất Hướng Hóa. Ảnh: Báo Quảng Trị
Cây mắc- ca phát triển tốt ở vùng đất Hướng Hóa. Ảnh: Báo Quảng Trị

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top