Quảng Trị: Cấp vé giảm giá BOT trong... nửa phút!

Người dân đến làm thủ tục nhận vé giảm phí qua trạm BOT Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân đến làm thủ tục nhận vé giảm phí qua trạm BOT Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân đến làm thủ tục nhận vé giảm phí qua trạm BOT Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top