Quảng Trị: Bắt giữ 1.200 sản phẩm bia Heineken nhập lậu

1.200 lon bia nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Vũ Long
1.200 lon bia nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Vũ Long
1.200 lon bia nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Vũ Long
Lên top