Quảng Trị: Ảnh hưởng COVID-19, hàng hóa qua cửa khẩu vẫn tăng mạnh

Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top