Quảng Trị: Ảm đạm thị trường chợ hoa Tết

Chợ hoa Tết Đông Hà (Quảng Trị) vắng bóng khách mua. Ảnh: VT
Chợ hoa Tết Đông Hà (Quảng Trị) vắng bóng khách mua. Ảnh: VT
Chợ hoa Tết Đông Hà (Quảng Trị) vắng bóng khách mua. Ảnh: VT
Lên top