Quảng Ninh:Không tổ chức dịch vụ đổi tiền lẻ trong dịp hội xuân Yên Tử