Quảng Ninh trao Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Tổ hợp cảng biển và KCN Đầm Nhà Mạc