Quảng Ninh: Trạm thu phí BOT Hạ Long- Mông Dương chính thức hoạt động

Trạm BOT tuyến QL 18 đoạn Hạ Long- Mong Dương triển khai thu phí ngày đầu tiên diễn ra thuận lợi. Ảnh: T.N.D
Trạm BOT tuyến QL 18 đoạn Hạ Long- Mong Dương triển khai thu phí ngày đầu tiên diễn ra thuận lợi. Ảnh: T.N.D
Trạm BOT tuyến QL 18 đoạn Hạ Long- Mong Dương triển khai thu phí ngày đầu tiên diễn ra thuận lợi. Ảnh: T.N.D

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM