Quảng Ninh: Thanh long bị tạm dừng xuất qua Móng Cái

Lối mở cầu phao Km 3+4, phường Hải Yên, Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lối mở cầu phao Km 3+4, phường Hải Yên, Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lối mở cầu phao Km 3+4, phường Hải Yên, Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top