Quảng Ninh ra mắt tổ công tác chăm sóc các nhà đầu tư

Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top