Quảng Ninh - Quảng Tây “bắt tay” xử lý tour “0 đồng”

Du khách Trung Quốc đợi làm thủ tục bên Đông Hưng, Trung Quốc để nhập cảnh vào Móng Cái. Ảnh: CTV
Du khách Trung Quốc đợi làm thủ tục bên Đông Hưng, Trung Quốc để nhập cảnh vào Móng Cái. Ảnh: CTV
Du khách Trung Quốc đợi làm thủ tục bên Đông Hưng, Trung Quốc để nhập cảnh vào Móng Cái. Ảnh: CTV
Lên top