Quảng Ninh phấn đấu mỗi năm thành lập mới khoảng 50 hợp tác xã

Hợp tác xã và nông dân sản xuất theo chuỗi gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản  xây dựng  "thương hiệu" OCOP Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Hợp tác xã và nông dân sản xuất theo chuỗi gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản xây dựng "thương hiệu" OCOP Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Hợp tác xã và nông dân sản xuất theo chuỗi gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản xây dựng "thương hiệu" OCOP Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top