Quảng Ninh nói gì về việc bị nhắc nhở gây khó dễ cho vận tải hàng hóa?

Tại Chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng luôn có một làn dành riêng cho xe vận tải hàng hóa. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tại Chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng luôn có một làn dành riêng cho xe vận tải hàng hóa. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tại Chốt kiểm soát dịch cầu Bạch Đằng, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng luôn có một làn dành riêng cho xe vận tải hàng hóa. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top