Quảng Ninh lại tiếp tục đứng đầu Bảng xếp hạng PAR INDEX và SIPAS

Cuộc họp trực tuyến thông báo kết quả tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng PAR INDEX 2019. Ảnh: BQN
Cuộc họp trực tuyến thông báo kết quả tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng PAR INDEX 2019. Ảnh: BQN
Cuộc họp trực tuyến thông báo kết quả tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng PAR INDEX 2019. Ảnh: BQN
Lên top