Quảng Ninh lại đứng đầu PCI: “Không tự mãn vì vẫn cách xa điểm tối đa”

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Ảnh: N.H
Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Ảnh: N.H
Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Ảnh: N.H
Lên top