Quảng Ninh: Lại bắt giữ trên 1 vạn con gà nhập lậu Trung Quốc

Số lượng khay nhựa chứa 11.000 con gà giống nhập lậu được Phạm Văn Hải đưa từ Trung Quốc vào vùng biển Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) bị lực lượng biên phòng chặn bắt. Ảnh: T. Tương - T. Bình
Số lượng khay nhựa chứa 11.000 con gà giống nhập lậu được Phạm Văn Hải đưa từ Trung Quốc vào vùng biển Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) bị lực lượng biên phòng chặn bắt. Ảnh: T. Tương - T. Bình
Số lượng khay nhựa chứa 11.000 con gà giống nhập lậu được Phạm Văn Hải đưa từ Trung Quốc vào vùng biển Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) bị lực lượng biên phòng chặn bắt. Ảnh: T. Tương - T. Bình
Lên top