Quảng Ninh: Hàng vạn thợ mỏ "vào ca mới"

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc chúc mừng TKV rót những tấn than đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi, Ảnh: T.N.D
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc chúc mừng TKV rót những tấn than đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi, Ảnh: T.N.D
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc chúc mừng TKV rót những tấn than đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi, Ảnh: T.N.D

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top