Quảng Ninh: Gần 5 ngàn tấn nông sản xuất nhập khẩu thông quan đầu năm

Những chiếc xe container thực hiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan đầu năm tại các cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) vào ngày 18.2. Ảnh: CTT Móng Cái
Những chiếc xe container thực hiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan đầu năm tại các cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) vào ngày 18.2. Ảnh: CTT Móng Cái
Những chiếc xe container thực hiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan đầu năm tại các cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) vào ngày 18.2. Ảnh: CTT Móng Cái
Lên top