Quảng Ninh: Đơn vị đầu tiên ngành than ở Quảng Ninh bước vào sản xuất

Công nhân nữ ở một dây chuyền sàng tuyển sáng mùng 4 tết tại Công ty tuyển than Cửa Ông (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Công nhân nữ ở một dây chuyền sàng tuyển sáng mùng 4 tết tại Công ty tuyển than Cửa Ông (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Công nhân nữ ở một dây chuyền sàng tuyển sáng mùng 4 tết tại Công ty tuyển than Cửa Ông (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Lên top