Quảng Ninh đầu tư tới 850 triệu đồng cho một nhà vệ sinh cao cấp