Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Ninh đầu tư tới 850 triệu đồng cho một nhà vệ sinh cao cấp