Quảng Ninh đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2018 gần ngưỡng 2 tỉ USD

Quảng Ninh trong những năm gần đây nguồn ngân sách tập trung đầu tư cho hạ tầng xã hội để phát triển. Ảnh: T.N.D
Quảng Ninh trong những năm gần đây nguồn ngân sách tập trung đầu tư cho hạ tầng xã hội để phát triển. Ảnh: T.N.D
Quảng Ninh trong những năm gần đây nguồn ngân sách tập trung đầu tư cho hạ tầng xã hội để phát triển. Ảnh: T.N.D