Quảng Ninh: Cửa khẩu vắng vẻ, doanh nghiệp vùng biên lao đao

Làm thủ tục xuất nhập khẩu nhưng vẫn bảo đảm chống dịch tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II (TP.Móng Cái, Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Làm thủ tục xuất nhập khẩu nhưng vẫn bảo đảm chống dịch tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II (TP.Móng Cái, Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Làm thủ tục xuất nhập khẩu nhưng vẫn bảo đảm chống dịch tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II (TP.Móng Cái, Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Lên top