Quảng Ninh: Cửa khẩu chính sẵn sàng thông quan

Chuyến hàng đầu tiên thông quan qua cầu Bắc Luân 2, Móng Cái ngày 13.2.2019. Ảnh: Hữu Việt
Chuyến hàng đầu tiên thông quan qua cầu Bắc Luân 2, Móng Cái ngày 13.2.2019. Ảnh: Hữu Việt
Chuyến hàng đầu tiên thông quan qua cầu Bắc Luân 2, Móng Cái ngày 13.2.2019. Ảnh: Hữu Việt
Lên top