Quảng Ninh: COVID-19 bùng phát, bán hàng lậu online gia tăng

Lực lượng quản lý thị trường kiểm kê hàng hóa vi phạm. Ảnh: CTV
Lực lượng quản lý thị trường kiểm kê hàng hóa vi phạm. Ảnh: CTV
Lực lượng quản lý thị trường kiểm kê hàng hóa vi phạm. Ảnh: CTV
Lên top