Quảng Ninh có thêm Khu kinh tế ven biển Quảng Yên rộng trên 13.000 ha

Tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đã mở ra không gian phát triển rất lớn cho Quảng Ninh, trong đó góp phần hình thành nên Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đã mở ra không gian phát triển rất lớn cho Quảng Ninh, trong đó góp phần hình thành nên Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đã mở ra không gian phát triển rất lớn cho Quảng Ninh, trong đó góp phần hình thành nên Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top