Quảng Ninh: Chuyển hướng, bớt phụ thuộc vào du lịch để vượt khó

Trung tâm Khu du lịch Bãi Cháy (Quảng Ninh) vắng vẻ ngay cả vào những ngày cuối tuần (ảnh chụp ngày 28.3). Ảnh: Nguyễn Hùng
Trung tâm Khu du lịch Bãi Cháy (Quảng Ninh) vắng vẻ ngay cả vào những ngày cuối tuần (ảnh chụp ngày 28.3). Ảnh: Nguyễn Hùng
Trung tâm Khu du lịch Bãi Cháy (Quảng Ninh) vắng vẻ ngay cả vào những ngày cuối tuần (ảnh chụp ngày 28.3). Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top