Quảng Ngãi: Đồng ý cho dự án FLC triển khai, nhưng giữ lại Gành Yến

Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất không đưa Gành Yến - xã Bình Hải vào dự án FLC. Ảnh: T.H
Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất không đưa Gành Yến - xã Bình Hải vào dự án FLC. Ảnh: T.H
Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất không đưa Gành Yến - xã Bình Hải vào dự án FLC. Ảnh: T.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top