Quảng Nam từng bước hình thành trung tâm đô thị công nghiệp lớn ở khu vực

Quảng Nam hướng đến hình thành trung tâm đô thị công nghiệp, dịch vụ lớn ở khu vực. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam hướng đến hình thành trung tâm đô thị công nghiệp, dịch vụ lớn ở khu vực. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam hướng đến hình thành trung tâm đô thị công nghiệp, dịch vụ lớn ở khu vực. Ảnh: Thanh Chung
Lên top