Quảng Nam quyết định loại 4 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch

Quảng Nam quyết định loại 4 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam quyết định loại 4 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam quyết định loại 4 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch. Ảnh: Thanh Chung
Lên top