Quảng Nam loại 6 dự án thủy điện khỏi quy hoạch

Thủy điện Nước Chè (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) thi công dang dở do nhiều lãnh đạo công ty bị bắt. Ảnh: Thanh Chung
Thủy điện Nước Chè (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) thi công dang dở do nhiều lãnh đạo công ty bị bắt. Ảnh: Thanh Chung
Thủy điện Nước Chè (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) thi công dang dở do nhiều lãnh đạo công ty bị bắt. Ảnh: Thanh Chung
Lên top