Quảng Nam: Khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 2

Sâm Ngọc Linh rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay, là loại dược liệu rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: TD
Sâm Ngọc Linh rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay, là loại dược liệu rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: TD
Sâm Ngọc Linh rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay, là loại dược liệu rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: TD
Lên top