Quảng Nam: Giả mạo văn bản của chủ tịch tỉnh để nâng giá đất

Văn bản giả mạo chữ ký của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhằm thổi giá đất.
Văn bản giả mạo chữ ký của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhằm thổi giá đất.
Văn bản giả mạo chữ ký của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhằm thổi giá đất.
Lên top