Quảng Nam: Choáng với cây nấm 70kg, trả giá 60 triệu chưa bán

Cây nấm chò nặng gần 70kg. Ảnh: L.T.O
Cây nấm chò nặng gần 70kg. Ảnh: L.T.O
Cây nấm chò nặng gần 70kg. Ảnh: L.T.O
Lên top