Quang Dũng hé lộ chuyện làm trụ cột đại gia đình và quản lý tài chính

Khi tìm ra giải pháp quản lý tài chính phù hợp, Quang Dũng vừa thấy tiện lợi vừa dễ dàng mỗi khi cần hỗ trợ gia đình dù lúc đó đang đi diễn xa. Nguồn: MSB
Khi tìm ra giải pháp quản lý tài chính phù hợp, Quang Dũng vừa thấy tiện lợi vừa dễ dàng mỗi khi cần hỗ trợ gia đình dù lúc đó đang đi diễn xa. Nguồn: MSB
Khi tìm ra giải pháp quản lý tài chính phù hợp, Quang Dũng vừa thấy tiện lợi vừa dễ dàng mỗi khi cần hỗ trợ gia đình dù lúc đó đang đi diễn xa. Nguồn: MSB
Lên top