Quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam: Thêm chế tài và gỡ nút thắt

Google và Facebook hiện chiếm khoảng 70% thị phần quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam. Ảnh: TL.
Google và Facebook hiện chiếm khoảng 70% thị phần quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam. Ảnh: TL.
Google và Facebook hiện chiếm khoảng 70% thị phần quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam. Ảnh: TL.
Lên top