Quảng cáo món ăn mang tư tưởng miệt thị bị cộng đồng mạng phản ứng

Mẫu quảng cáo món ăn trên Facebook gây phản ứng (chụp màn hình).
Mẫu quảng cáo món ăn trên Facebook gây phản ứng (chụp màn hình).
Mẫu quảng cáo món ăn trên Facebook gây phản ứng (chụp màn hình).
Lên top